Huidig nummer

Titel

Artiest

Background

Blog

Pagina:3

In het periodiek gesprek met burgemeester Joris Gaens werden onderstaande onderwerpen besproken: – Terugblik op spannende momenten vanwege het risico op overstroming van de Berwijn. – Het verloop van de eerste week met de Flexbus(De Lijn). – Toekomst KMO-Zone. – Vooruitblik op carnaval 2024 – Status trajectcontrole Moelingen

De kersttoespraak van burgemeester Joris Gaens.

Kerstmis in Voeren 2023 is een kerstspecial met muzikale bijdragen van Kunstacademie Voeren-Riemst, Harmonie Teuven-Remersdaal, jazzduo Dorine Duijsens en Jeroen Reggers en zangkoren Mellody, Mulingia, Vocaal Ensemble en Teuvens Koor. Tussen de muziek door mooie kerstgedichten gelezen door Trudy Donkers, Ann Ketelslegers en Joep Buysen en traditiegetrouw brengt burgemeester Joris Gaens zijn kersttoespraak.

Samen met schepen Yolanda Daems en voorzitter van de OCMW-Raad Hilde Broers werd uitleg gegeven over de onderwerpen en besluiten van de laatste gemeenteraadsvergadering en werden plannen voor 2024 belicht.

Sinds enige tijd wordt de ijssalon – inmiddels uitgebreid met een brunchroom –  in Moelingen uitgebaat door twee zussen Ankie en Céline. Ankie vertelt over de ijssalon, brunchroom en speeltuin waar het gezin centraal staat.

Onderstaande onderwerpen worden belicht in het gesprek met burgemeester Joris Gaens: –  Nieuw reglement voor huwelijksceremonie –  Project Driesch Moelingen –  Status aanleg parkeerplaats Sint-Martens-Voeren –  Aankoop mobiele camera om sluikstorten en wangedrag te voorkomen of te registreren. Daarnaast vertelt de burgemeester over het bijwonen van belangrijke vergaderingen waarbij burgemeester en/of schepenen zich inzetten voor […]

Op zondag 26 november 2023 presenteert Heem en Natuur Voeren het jaarboek ‘d’r Koeënwoof’. Bestuurslid Rik Palmans belicht enkele onderwerpen en vertelt wie de wisselmascotte ‘d’r Koeënwoof’ ontvangt.

Govert woont in Kanne en ziet in het voorjaar en zomer de Mergellandschapen grazen en hoort ze zelfs praten met elkaar. Tijdens Transhumance 2023 liep hij mee van Kanne naar Altenbroek. In Moelingen vertelde hij over zijn liefde voor de schapen en de natuur.

Al wandelend werd op vrijdag 24 en zaterdag 25 november de Mergellandkudde verplaatst van Kanne naar Altenbroek in ’s Gravenvoeren. Op zaterdag 25 november vond na het ontbijt deel 2 van de tocht plaats: De kudde met herders en sympathisanten liepen van Moelingen naar Altenbroek.  Reporter Yolanda Daems liep mee en sprak met Gabriëlle van […]

Al wandelend werd op vrijdag 24 en zaterdag 25 november de Mergellandkudde verplaatst van Kanne naar Altenbroek in ’s Gravenvoeren. Op vrijdag 24 november was de afstand ongeveer 13km, tot Moelingen. Daar vond in een weide de overnachting voor de schapen en herders plaats. Bij de aankomst in Moelingen sprak Jean-Pierre met Anne Lefevre,medewerker reconnected […]